Verklaring van personen en organisaties uit Nederlandse moslimgemeenschappen #TegenNiqabverbod

Op 17 januari vergadert de Eerste Kamer commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning over het voorstel om gezichtsbedekkende kleding te verbieden. Recent is het voorstel aangenomen in de Tweede Kamer en nu is de Eerste Kamer aan zet. Vooruitlopend hierop hebben diverse personen en organisaties van de Nederlandse moslimgemeenschappen een verklaring opgesteld: #TegenNiqabverbod. De hele tekst is hier te lezen:

Dit is een unieke verklaring van verscheidene personen en organisaties binnen de moslimgemeenschap tegen een niqabverbod. #TegenNiqabverbod.

*GEZAMENLIJKE VERKLARING* (Gelieve zoveel mogelijk te delen!)

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Een gezamenlijke veroordeling van de ‘Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Als vertegenwoordigers van de Islamitische gemeenschap schrijven wij u aan inzake de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, waar u uiteindelijk over zult besluiten (waarvan het proces op 17 januari 2017 in gang zal worden gezet).

Onder ons bevinden zich verschillende imaams, predikers, politici en andere vertegenwoordigers van de Islamitische gemeenschap in Nederland, die zich gezamenlijk zorgen maken over deze wet. Wij willen graag deze gelegenheid nemen om u te verzoeken deze discriminerende wet niet door te voeren, vanwege de volgende redenen:

• Hoewel het verbod op directe wijze enkel van toepassing is op een kleine groep vrouwen, raakt dit de gehele Islamitische gemeenschap, omdat het een aanval is op de Islamitische identiteit waar ongeveer een miljoen mensen in Nederland zich aan vasthouden. Dit is omdat het dragen van een niqab een Islamitische uiting is, gebaseerd op een mening in de Islamitische jurisprudentie welke wordt bewezen door de Islamitische teksten.

• Wanneer we echter de uitzonderingen op het verbod lezen, valt er te concluderen dat het wetsvoorstel zodanig is opgesteld dat het doel van openbare veiligheid niet het argument is om een verbod te stellen, maar dat het verbod enkel geldt voor een persoon die vanuit een Islamitische overtuiging gezichtsbedekkende kleding wil dragen. Dit laat zien dat er duidelijk met twee maten gemeten wordt en dat een groep van de moslimvrouwen het mikpunt wordt; je mag immers wel gezichtsbedekkende kleding dragen als het uit gezondheidheidsredenen, veiligheidheidsredenen, wegens een beroep, een sport, of culturele activiteit is. Het enige wat nog overblijft is dus het dragen van gezichtsbedekkende kleding vanuit Islamitische overtuiging. Dit staat haaks op hetgeen wat in Nederland wordt geclaimd, dat eenieder volgens de wet met gelijkheid wordt behandeld.

• Dit wetsvoorstel dwingt deze groep vrouwen in isolement te leven, ver buiten de samenleving. Een dergelijk geforceerde segregatie zal hun bestaansrecht in verschillende domeinen in de samenleving ontnemen. Dit uitsluitingsmechanisme op basis van iemands overtuiging staat lijnrecht tegenover het inclusiviteitsprincipe waar Nederland zegt voor te staan.

• De claim dat het dragen van een boerka of niqab onderdrukking van de vrouw is, is niet feitelijk onderbouwd. Ten eerste omdat de vrouwen ondanks de uiterst negatieve beeldvorming er toch bewust voor kiezen om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Dit getuigt eerder van moed en overtuiging, dan van onderdrukking. Ten tweede is dit een aanname waar men zonder onderzoek vanuit gaat en probeert de overheid hiermee dus juist de vrouw te onderdrukken, door haar op te leggen wat ze wel en niet mag. Zij mag namelijk niet de boerka of niqab dragen, ongeacht wat haar mening hierover is, want men gaat ervan uit dat het onderdrukking is.

Dit zijn slechts enkele argumenten, waarbij aangetoond wordt dat deze nieuwe wet een discriminerende en oneerlijke wet is, welke een directe aanval is op de identiteit van een grote groep mensen in Nederland. Wij verzoeken u dan ook namens de Islamitische gemeenschap in Nederland om rechtvaardig en objectief te zijn in uw oordeel en deze wet af te keuren.

De weg die de overheid wil bewandelen om dit verbod in te stellen is juist de weg die zij claimt te bestrijden, namelijk de weg van onderdrukking, discriminatie en intolerantie. Wij hopen dat u als leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal niet voor dit kwaad zal kiezen, maar voor rechtvaardigheid en acceptatie van de alteriteit van de ander.

Hoogachtend,

Imam Bassam El Saleh

Sheikh Fawaz Jneid

Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland)

Remy Soekirman (imam en prediker)

Imam Abdul-Jabbar van de Ven

Arnoud van Doorn

Anna Vogel (Centrum De Middenweg)

Saoed Khadjé (Dar-al-‘Ilm Islamstudies)

Mohammed Akkouh (Promoslim)

Monsif el Ouassidi (prediker)

Abderrahman Aboe Joewairiah (docent)

Ustadh Said Amrani

Ismail Benbouker (imam moskee Quba, Den Haag)

Imam Mohammed Zaeem Misbah (imam van Moskee Taqwa, Amsterdam)

Umair Bantvawala (spreker)

Samenwerking Moskeebesturen Brabant en Zeeland (SMBZ), waaraan onderstaande moskeeën deelnemen:

-El-Feth Moskee, Tilburg
-Moskee Arrahman, Breda
-Moskee Assalaam, Zundert
-Moskee At-Taqwa, Etten-Leur
-Marokkaans Islamitisch Centrum, Roosendaal
-Moskee El Feth, Bergen op Zoom
-Stichting Arrahman Moskee, Goes
-Stichting Touba Moskee, Vlissingen
-Stichting Moskee Almohsinin, Oosterhout
-Stichting Al Rahman Moskee, Middelburg

Stichting Waqf

Moskee Al Fourqaan, Eindhoven

Moskee Mimar Sinan, Den Haag

Moslimjongeren Culemborg

Moskee At Taqwa, Culemborg

Stichting as-Soennah, Den Haag

Essalam Islamic Cultural Centre Rotterdam (ICC Essalam)

De Blauwe Moskee, Amsterdam

SMJ (Stichting MoslimJongeren)

Stichting alFitrah

Stichting Arabiyyah

Moskee Al Ichlaas (IGN)

Stichting El Tawheed, Amsterdam

Stichting Eenheid, Leidschendam

Moskee Almouwahidin, Naaldwijk

Stichting Islamitische Moskee Errahmane, Nieuwerkerk aan den IJssel

Stichting Taubah, Veenendaal

Moskee el Oemma, Den Haag

Stichting Geef Islam Door

SIO (Stichting Islamitisch Onderwijs)

Stichting Halal Voeding en Voedsel (HVV), Den Haag

Moslim Kids Entertainment

Muslim Fit

Werkgroep Blijf van mijn Niqaab af

Dawahzusters Nederland

HIYA

Partij van de Eenheid

Advocatenkantoor RAZA, Rotterdam

Oemma Nieuws

Fann oel- ‘Arabiyya

European Dawah Foundation

Hisaab
#TegenNiqabverbod

Zie de facebookpagina TegenNiqabverbod

One thought on “Verklaring van personen en organisaties uit Nederlandse moslimgemeenschappen #TegenNiqabverbod”

  1. Wat een dom gezwam weer van deze “intellectuele moslims” Het is ook mannelijke moslims verboden met allerlei lappen hun gezicht te bedekken of anderszins onesthetisch en bedreigend te zijn. Allah en zijn mattie de profeet mohammed waren gewelddadige pedo’s en daar willen we in het Westen nu eenmaal zo min mogelijk mee te maken hebben. Wen er maar aan.

Leave a Reply