Symposium Islamofobie & Xenofobie zaterdag 23 september


Event Details


Op 21 september is het de Europese Actie dag tegen islamofobie en tegen xenofobie gericht tegen vluchtelingen. In dit kader organiseren wij het Islamofobie symposium op zaterdag 23 september. U vindt hier het programma. Islamofobie is een oud begrip, het wordt zeker sinds 1910 gebruikt in onder meer academisch werk, en ondanks de wirwar aan definities komt het eigenlijk altijd neer op enerzijds het reguleren van de bevolking door overheden die een stereotype onderscheid opleggen tussen religies (in samenhang met ideeën over cultuur, ‘ras’ en geslacht) en anderzijds historische gegroeide vooroordelen en stereotyperingen van moslims op basis van het idee dat de islam een vijand is van de vooruitgang, christenen en het Westen.

Er is alle reden voor een actiedag tegen islamofobie. Niet alleen zijn er al verschillende gewelddadige aanvallen geweest op individuele moslims, op moskeeën in Europa en tegen (mogelijke) asielzoekerscentra, ook in het publieke debatten zijn islamofobe stellingnames allesbehalve taboe. Ook zelden zonder tegengeluid overigens. We zien dat diverse landen een verbod op de gezichtssluier voorbereiden of al in werking hebben. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan het bedrijven makkelijker maken om mensen die politiek, filosofische of religieuze symbolen dragen te weigeren.

Tegelijkertijd zien we ook vanuit het maatschappelijke middenveld en vanuit instituties pogingen tot meer inclusiviteit, zoals recent de suggestie vanuit de politieorganisatie dat ook vrouwen met een hoofddoek in een politie-uniform zouden moeten kunnen werken. Volgens tegenstanders zou dit echter in strijd zijn met het idee dat de politie neutraal moet zijn. Wat is in dat geval de samenhang met islamofobie en wat betekent dat voor islamkritiek? We kunnen ons daarbij afvragen of inclusiviteit wel een oplossing is wanneer dat gaat om instituties die ook aan etnisch profielen doen of wanneer discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds zo’n groot probleem is.

Op zaterdag 23 september zullen Emcemo, het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en het onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam, een symposium organiseren over het tegengaan van islamofobie in Nederland. We zullen met politici, beleidsmakers, wetenschappers, activisten en anderen ingaan op diverse dimensies van islamofobie en de overlap en interactie met bijvoorbeeld seksisme, secularisme, homofobie en anti-zwart racisme.

U kunt zich opgeven voor dit symposium via ons contactformulier: http://religionresearch.org/act/contact

PROGRAMMA:

10.30 uur Inloop
11.00 – 11.45 Openingslezing door Martijn de Koning (UvA)
11.45 – 12.00 Korte pauze
12.00 – 12.15 Ineke van der Valk Monitor Islamofobie Project, Universiteit van Amsterdam;Universiteit Leiden.
12.15 – 12.30 Abdou Menebhi (CTID, EMCEMO)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Parallelsessies 1 en 2
14.30 — 14.45 Korte pauze
14.45 – 15.45 Parallelsessies 3 en 4
15.45 – 16.00 Korte pauze
16.00 – 17.00 Slotpanel + vragen ronde publiek

Panelleden
In de middag zijn er parallelsesies met:
Veiligheid (olv Yassin Elforkani) sessie 1
• Vertegenwoordiger van de Nationale politie (onder voorbehoud)
• Habib El Kaddouri (SMN)
• Naima Azough (Onderzoekster)

Positie van Vrouwen sessie 2
• Sandra Doevendans (Antropoloog, trainer&coach)
• Frederique Janss (voorzitter van de Nationale Vereniging tegen Discriminatie)
• Ibtissam Abaaziz

Seculiere samenleving (olv Martijn de Koning) sessie 3
• Abdou Menebhi (CTID, EMCEMO)
• Zaki Aslan (Adviseur Diversiteit)
• Fenna ten Berge (MPV-NL: Muslims for Progressive Values Nederland)
• Azzedine Karrat (Essalam moskee Rotterdam)

Intersectionaliteit sessie 4
• Dino Suhonic (St Maruf)
• Nawal Mustafa
• Chihiro Geuzebroek (Activist Code Red)
• Saida Derrazi (CTID, Emcemo)
• Matthea Westerduin (VU)
• Jaap Hamburger (Een ander Joods geluid) (onder voorbehoud)

Thema 1 Veiligheid

Met oproepen op social media om moskeeën in brand te steken en de aanval met een molotovcocktail op een moskee in Enschede waar kinderen aanwezig waren (en waarvoor de daders bestraft voor brandstichting met een terroristisch oogmerk), diverse moorden op individuele moslims die vervolgd zijn als hatecrime (in onder meer Engeland), en de golf van geweld tegen vluchtelingen en opvangcentra in Europa, is het thema van veiligheid erg belangrijk geworden. Het gaat dan om veiligheid voor moslims en hun organisaties en gebouwen. Maar moslims zijn natuurlijk niet alleen het object van haat van racistische individuen en organisaties; zij kunnen net als alle andere burgers ook het slachtoffer worden van gewelddadige aanvallen door IS en soortgelijke organisaties. Hoe verhouden deze verschillende aspecten van veiligheid zich tot elkaar? Hoe worden radicalisering van moslims en het fenomeen islamofobie in debat en beleid aan elkaar gekoppeld en wat zegt dat over islamofobie en de aanpak ervan?

Thema 2 Vrouwen als doelwit

Uit vrijwel alle wetenschappelijke onderzoeken, rapporten van activisten (en combinaties daarvan) blijkt dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn van anti-moslim geweld gepleegd door mannen. Islamofobie blijkt in grote mate ook een kwestie te zijn van afkeer van en geweld tegen vrouwen, in het bijzonder vrouwen die zichtbaar moslim zijn. In beleid en debat zien we daarbij een bijzondere stereotypering als het gaat om de positie van moslimvrouwen: enerzijds zouden zij het slachtoffer zijn van moslimmannen die hen zouden onderdrukken en anderzijds worden zij vaak gepresenteerd als hippe, vrije types die zich juist hebben losgemaakt van allerlei tradities en mannen die hen zouden beknotten in hun vrijheid. Wat betekent deze specifieke focus op vrouwen voor de aanpak van islamofobie in beleid en door activisten?

Thema 3 Geloof in/en de seculiere samenleving

Veel opiniemakers en politici benadrukken vaak dat Europa seculier is of dat Nederland een seculiere samenleving is. Maar wat bedoelt men daarmee? Welke plaats neemt religie daarbij in en in het bijzonder de islam? Of nu gaat om een hoofddoek in combinatie met het politie-uniform, het vieren van kerst op school, gemeentelijke iftars tijdens de vastenmaand Ramadan, het idee van een seculiere samenleving krijgt de laatste jaren vooral vorm door discussies over de islam waarbij een zekere herwaardering van het christendom plaatsvindt: deels als cultureel erfgoed en deels als een identiteitsvraagstuk. Hoe verhouden dergelijke debatten zich tot islamofobie en tot de zo vaak beleden noodzaak voor islamkritiek? Hoe verhouden secularisme en racisme zich tot elkaar?

Thema 4 Intersectionaliteit

Moslims hebben niet alleen te maken met islamofobie. Ook zaken als anti-zwart racisme, seksisme en homofobie kunnen zich, op verschillende manieren, tegen moslims keren. Soms vanuit de verschillende moslimgemeenschappen en soms vanuit groepen uit de rest van de samenleving. Hoe verhouden ideeën over ‘ras’, gender en religie zich tot elkaar? Wat betekent dit voor de aanpak van islamofobie? Welke posities nemen zwarte moslims hier in? We zien dat in beleid er vaak wordt aangedrongen op een koppeling tussen het bestrijden van anti-semitisme en van islamofobie: soms in de vorm van praktische samenwerking, soms met het idee dat moslims in eigen kring anti-semitisme moeten bestrijden. En het kan natuurlijk ook gaan om thema’s als discriminatie door moslims waarbij de aandacht in het publieke debat vooral uitgaat naar homofobie binnen AZC’s. Wat betekent dit alles voor moslims die homo zijn? Liggen hier mogelijkheden tot onderlinge solidariteit in activisme of is dat juist onverstandig?

Het onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide, van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam wordt gesubsidieerd door NWO.

2 thoughts on “Symposium Islamofobie & Xenofobie zaterdag 23 september”

  1. Zijn jullie helemaal op jullie dwaze koppen gevallen? Wat jullie zo denigrerend “islamofobie” noemen, is een zeer normale en begrijpelijke menselijke reaktie op al het islamitisch geweld dat we al (1400 jaar) gezien hebben. Hou godverdomme toch op met het slachtoffer uit te hangen!
    Als iemand lid is van een vereniging en ontdekt dat er in naam van die vereniging misdaden worden gepleegd in navolging van de stichter, en als dat geweld zelfs voorgeschreven wordt in de regels ervan, dan is er maar één juiste keuze mogelijk: afstand nemen van die vereniging! Maar dat gebeurt niet, vooral omdat men dan gestraft wordt, zoals bij elke sekte!
    Het is onvoorstelbaar walgelijk dat de zogezegde intellektuelen zich voor de kar laten spannen van een totalitaire ideologie die tegen alle westerse waarden ingaat!

Leave a Reply