Halal in Holland: Institutionalisering en erfgoedisering

Op 27 maart as. nodigen Imagine IC en de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam je uit voor het seminar Halal in Holland: institutionalisering en erfgoedisering. Onder de deelnemende denkers en doeners zijn Mariam Aaras (Ikeethalal.nl), Abdulfatteh Ali-Salah (Halalcorrect.com) en Mirjam Shatanawi (Tropenmuseum). Abdelkader Benali en Saida Benali-Nadi, auteurs van het populaire kookboek Casa Benali, vertellen over wat en hoe er bij hen thuis wordt gekookt en wie er allemaal mee-eten. Zij verzorgen halverwege het dag-vullende programma ook de lunch. De presentatie van de dag is in handen van Naeeda Aurangzeb.

Meld je aan voor 23 maart via info@imagineic.nl.

Locatie is Imagine IC, Frankemaheerd 2, Amsterdam. Inloop vanaf 9:30 uur. Toegangsprijs € 5,00 te voldoen aan de deur, € 2,50 voor studenten en zzp-ers. Er is tijd en ruimte voor gebed.

Apps en engagement
Terwijl de politieke discussie over een mogelijk verbod op ritueel slachten lijkt te zijn uitgeraasd, blijft halal eten verbonden met controversen. Zo speelt onder moslims het debat over de vestiging van een autoriteit voor halal-certificering in Nederland. Ondertussen burgert halal steeds breder in. Er zijn halal restaurants en apps om ze te vinden. Populaire tv-programma’s delen recepten uit halal eetculturen met een groot publiek. Dit roept niet alleen vragen op over het politieke en publieke engagement van moslims en de institutionalisering van halal en islam in Nederland. Het biedt ook handvatten voor gesprek over het delen van tradities met nieuwe deelnemers, het construeren van erfgoed en de rol van musea en commercie daarin.

Programma met lunch en ‘borrel’
Het programma wordt afgetrapt met stellingen over de publieke plek van islam, moslims en hun dagelijks leven in Nederland. Daarna volgt een paneldiscussie over de institutionalisering van islam – met halal eten als case. Hierin spelen naast religieuze overtuigingen en regels, ook gezondheids-overwegingen een rol. Na de lunch met Abdelkader en Saida Benali, zal ‘halal’ worden besproken als traditie en een case study zijn voor de constructie van erfgoed. De rol van musea wordt verkend naast die van marketing en media. Verdwijnt de ogenschijnlijke tegenstelling tussen halal eten en een ‘oer-Hollands’ gerecht als boerenkool met worst? Halal in Holland wordt afgesloten met een borrel, inclusief halal-hapjes van het Javaans-Surinaamse eethuis Padjak de Smeltkroes.

Imagine IC en Immaterieel Erfgoed met Prik
Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijks leven in de grote stad van vandaag. In vaste samenwerking met de Reinwardt Academie organiseert Imagine IC de seminar-reeks Immaterieel Erfgoed met Prik over theorie en praktijk van immaterieel erfgoed. In deze context worden ook ‘Prikken’ geprogrammeerd in seminars die Imagine IC organiseert met en voor andere partners. Imagine IC is maatschappelijk partner in het onderzoeksproject Forces That Bind or Divide van de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

De UvA en Forces that Bind or Divide
Onder leiding van Annelies Moors en Martijn de Koning loopt aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam het internationaal vergelijkende onderzoeksproject Forces that Bind or Divide. Dit analyseert welke posities moslims vanaf 1989 in islamdebatten in Nederland, Frankrijk en het VK hebben ingenomen. Veel onderzoek richt zich op opinies óver islam en moslims. Forces That Bind or Divide focust op de vraag hoe moslims zelf participeren in de debatten. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door NWO.

Programma
09:30 u
Inloop

10:00 u
Welkomstwoord: Marlous Willemsen (Imagine IC)
Introductie: Martijn de Koning en Annelies Moors (UvA)
Statements: islam in het publieke domein
Pooyan Tamimi Arab (UU, Antropologie)
Annelies Moors (UvA, Antropologie)

Vragen en debat

11:15 u
pauze

11:40 u
Panelgesprek: institutionalisering van halal
Marjam Aaras (ikeethalal.nl)
Abdulfatteh Ali-Salah (Halalcorrect.com)
Tetty Havinga (RU, Rechtssociologie)
Martijn de Koning (UvA, Antropologie)

12:50 u
Lunch, verzorgd en toegelicht door
Abdelkader Benali en Saida Benali-Nadi

13:45 u
Column over tradities van halal eten

14:10 u
Panelgesprek: erfgoedisering van halal
Abdelkader Benali en Saida Benali-Nadi (Casa Benali)
Mirjam Shatanawi (Tropenmuseum)
Bart Wallet (VU, Geschiedenis) n.t.b.

15.20
Afsluiting door de dagvoorzitter

15.30 – 16.30
Borrel inclusief halal-hapjes van Padjak de Smeltkroes

Meld je aan voor 23 maart via info@imagineic.nl.

Leave a Reply